Geldstromen managen

krediet infomatie

Bij de meeste bedrijven is er wel een aantal klanten dat zijn rekeningen niet op tijd betaalt. Bij het ene bedrijf zijn dat maar een paar klanten en bij het andere bedrijf zijn dat er veel meer. Bedrijven met weinig slecht betalende klanten hebben hun credit management beter op orde. Dat wil zeggen dat er een organisatie staat die vooraf checkt bij welke klanten er een groter risico wordt gelopen op het ontstaan van betalingsachterstanden. Door deze klanten in beeld te hebben zijn er passende maatregelen te nemen, zoals onmiddellijk actie ondernemen als een factuur niet op tijd wordt voldaan.

krediet infomatie

Krediet informatie

Een uitstekend hulpmiddel daarbij is een onderzoek naar de krediet informatie van klanten. Daar zijn conclusies uit te trekken over de kredietwaardigheid en over de betalingsmoraal bij klanten. Krediet informatie is op verschillende niveaus te verkrijgen. Bij CBMK wordt een eenvoudige kredietcheck online uitgevoerd. Er zijn gegevens bekend van bedrijven van over de hele wereld. Je kan ook een uitgebreide credit check laten doen. Er wordt dan door specialisten onderzoek gedaan naar de klanten van en bedrijf. Er volgt een gedetailleerde rapportage plus een advies ten aanzien van het aangaan van een relatie met de betreffende klanten.

Debiteurenbeheer

Zelfs als er van de klanten krediet informatie is opgevraagd en als daar geen rare dingen uit naar voren kwamen, bestaat er nog altijd een risico op het ontstaan van betalingsachterstanden. Dat kan per ongeluk gebeuren doordat de administratie van de klant niet helemaal op orde is. Meestal kunnen deze achterstanden worden weggewerkt met een betalingsherinnering. Er zijn echter ook klanten met een slechte moraal, die bewust hun facturen niet of te laat betalen. Het is aan de financiële administratie om daar bovenop te zitten en gelijk de passende juridische maatregelen voor te nemen.