Cultuur en Communicatie: De Invloed van Cultuur op Zakelijk Engels

In de hedendaagse geglobaliseerde zakelijke wereld is Engels vaak de lingua franca die professionals van verschillende culturen verbindt. Hoewel Engels als een universele zakelijke taal fungeert, kunnen culturele verschillen van aanzienlijke invloed zijn op de manier waarop zakelijke communicatie in het Engels wordt begrepen en uitgevoerd. In dit artikel onderzoeken we hoe culturele verschillen van invloed kunnen zijn op zakelijke communicatie in het Engels en hoe professionals hiermee kunnen omgaan.

Taalgebruik en Toon

Een van de meest opvallende manieren waarop cultuur de zakelijke communicatie beïnvloedt, is het taalgebruik en de toon. Sommige culturen hechten veel waarde aan directe, expliciete communicatie, terwijl andere culturen meer indirect en impliciet communiceren. Dit kan leiden tot misverstanden als een professional uit een directe cultuur bot lijkt tegenover iemand uit een indirecte cultuur.

Hoe om te gaan met deze culturele verschillen:

 • Bewustzijn: Professionals moeten zich bewust zijn van deze culturele verschillen en openstaan voor verschillende communicatiestijlen.
 • Aanpassing: Probeer de communicatiestijl aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de gesprekspartner.

Hiërarchie en Titels

In sommige culturen is hiërarchie belangrijk en worden titels en aanspreektitels met groot respect behandeld. In andere culturen is er meer nadruk op gelijkheid en worden titels vaak informeler gebruikt. Dit kan van invloed zijn op hoe professionals elkaar aanspreken in zakelijke correspondentie.

Hoe om te gaan met deze culturele verschillen:

 • Onderzoek: Leer over de hiërarchische structuren en gebruiken in de cultuur van je zakelijke partner.
 • Vraag om begeleiding: Als je onzeker bent over hoe je iemand moet aanspreken, vraag dan om richtlijnen van lokale collega’s of zakelijke contacten.

Non-verbale Communicatie

Non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, kan sterk variëren tussen culturen. Wat als beleefd of respectvol wordt beschouwd in de ene cultuur, kan in een andere cultuur als ongepast worden ervaren.

Hoe om te gaan met deze culturele verschillen:

 • Luisteren en observeren: Let op non-verbale signalen en pas je eigen gedrag aan om respectvol en gevoelig te zijn voor de culturele normen.
 • Vragen stellen: Als je twijfelt over de betekenis van non-verbale signalen, aarzel dan niet om vragen te stellen om misverstanden te voorkomen.

Tijd en Punctualiteit

Het concept van tijd en punctualiteit kan sterk variëren tussen culturen. Sommige culturen hechten veel waarde aan strikte punctualiteit, terwijl andere culturen meer flexibel zijn met betrekking tot afspraken en deadlines.

Hoe om te gaan met deze culturele verschillen:

 • Wees op tijd: Respecteer de culturele normen van je zakelijke partner met betrekking tot punctualiteit.
 • Duidelijke communicatie: Als er verschillende verwachtingen zijn met betrekking tot tijd, communiceer dan duidelijk over afspraken en deadlines.

Samenwerking en Conflicthantering

De manier waarop samenwerking en conflicthantering worden benaderd, kan sterk variëren tussen culturen. Sommige culturen geven de voorkeur aan directe confrontatie bij conflicten, terwijl andere culturen meer geneigd zijn om conflicten te vermijden of subtieler aan te pakken.

Hoe om te gaan met deze culturele verschillen:

 • Open communicatie: Moedig open communicatie aan en zorg ervoor dat alle partijen zich comfortabel voelen om hun mening te uiten.
 • Flexibiliteit: Wees flexibel in de manier waarop conflicten worden aangepakt en probeer begrip te tonen voor verschillende benaderingen.

Training en Opleiding

Een effectieve manier om met culturele verschillen in zakelijke communicatie om te gaan, is door training en opleiding te volgen. Veel organisaties bieden interculturele communicatietraining aan hun medewerkers om hen bewust te maken van culturele diversiteit en hen te helpen effectiever te communiceren met internationale partners.

 • Interculturele training: Deze trainingen helpen professionals culturele gevoeligheid te ontwikkelen en leren hen om te gaan met culturele verschillen in communicatiestijl, etiquette en normen.
 • Taaltraining: Voor professionals die regelmatig met internationale partners werken, kan taaltraining in zakelijk Engels essentieel zijn om communicatiemisverstanden te verminderen.

Overleg en Samenwerking

Bij het omgaan met culturele verschillen in zakelijke communicatie is samenwerking en overleg cruciaal. Professionals moeten openstaan voor overleg en bereid zijn om te luisteren naar de perspectieven en behoeften van hun internationale partners.

 • Bespreking van verwachtingen: Voordat zakelijke interacties plaatsvinden, is het nuttig om verwachtingen en communicatiestijlen te bespreken om misverstanden te voorkomen.
 • Feedback vragen: Vraag regelmatig om feedback van internationale partners om te begrijpen hoe de communicatie kan worden verbeterd en aangepast aan hun culturele normen.

Cultuurintegratie

Voor organisaties die internationaal opereren, kan cultuurintegratie een strategische benadering zijn om culturele verschillen te overbruggen en een inclusieve werkomgeving te bevorderen.

 • Diversiteitsprogramma’s: Organisaties kunnen diversiteitsprogramma’s implementeren om culturele integratie te bevorderen en medewerkers bewust te maken van de waarde van culturele diversiteit.
 • Culturele bemiddeling: Het aanstellen van culturele bemiddelaars binnen de organisatie kan helpen bij het oplossen van communicatieproblemen en conflicten die voortkomen uit culturele verschillen.

Conclusie

Cultuur heeft een diepgaande invloed op zakelijke communicatie in het Engels. Professionals moeten zich bewust zijn van deze culturele verschillen en streven naar een respectvolle en effectieve communicatie, ongeacht de culturele achtergrond van hun zakelijke partners. Door open te staan voor diversiteit en begrip te tonen voor verschillende communicatiestijlen, kunnen professionals succesvolle zakelijke relaties opbouwen, ongeacht de culturele context.