Scheiden met succes

scheiden-met-succes

Hoe je het ook wendt of keert, een scheiding is voor niemand leuk. Vaak gaat een scheiding gepaard met veel ruzie en spanningen. In plaats van als man en vrouw samen voor je kinderen te zorgen, moet je het nu ineens alleen doen. Ook voor de kinderen verandert er veel. In plaats van één huis, moeten ze hun spullen nu verdelen over twee huizen. Ook hebben kinderen vaak het gevoel te moeten kiezen tussen een van beide ouders. Dit zou absoluut niet mogen. Als er iemand niks aan de scheiding kan doen, zijn het de kinderen wel. Maar hoe zorg je er nou voor dat je op een goede manier uit elkaar gaat? 

Afspraken maken

Als eerste is het belangrijk om als ex-partners goed te blijven communiceren. Sommigen doen dat niet en praten via de kinderen met hun ex-partner. Als kind van gescheiden ouders kan ik je verzekeren dat dit niet de juiste manier is. Dit levert namelijk alleen maar spanningen op en de kinderen krijgen het gevoel dat ze moeten kiezen tussen papa of mama. De kinderen vragen niet om een scheiding, dus laat hen hierbuiten. Als je weet dat je niet meer kan communiceren met je ex-partner, overweeg dan een scheiding met mediator. Deze mediator kan je helpen met de problemen waar jullie tegenaan lopen tijdens de scheidingsperiode. 

Laat kinderen erbuiten

Achteraf had ik heel graag gewild dat mijn ouders een mediator hadden ingeschakeld. Dat had op een langere termijn veel problemen kunnen voorkomen. Mocht je nou besluiten om geen mediator in te schakelen, zorg dan dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de ex-partner. Blijf je kinderen op de eerste plaats zetten, hoe moeilijk je het zelf ook hebt. Jij en je ex-partner hebben destijds gekozen om voor kinderen te gaan, daar dragen jullie nu samen de verantwoordelijkheid voor. 

Een scheiding kan nooit een succes genoemd worden, maar je kan er wel het beste van maken. In plaats van alleen de negatieve kanten te benadrukken naar je kinderen toe, kan je ook de focus leggen op alle positieve kanten. De kinderen gaan nu twee keer hun verjaardag vieren, twee keer kerst vieren en ze hebben twee eigen kamers. Als zij met een goed gevoel de nieuwe periode tegemoet gaan, kan je zeggen dat je de scheiding met succes hebt doorlopen.