Flexwerken BHV is dit wel te combineren?

Flexwerken BHV

Flexwerken BHV, hoe kan je dat het beste regelen. Volgens de Arbowet is het verplicht om een hulpverlener in een bedrijf te hebben. Flexwerken BHVAfhankelijk hoe groot een bedrijf is moet het aan tal hulpverleners op aangepast worden. Elke dag moet er wel iemand aanwezig zijn, het liefste twee. Zal er controle komen en er is niemand aanwezig met een geldend certificaat, dan riskeert dit bedrijf een flinke bekeuring. Altijd is het puzzelen om ervoor te zorgen dat de hulpverleners binnen ons bedrijf niet tegelijk vrij nemen. Ook in de vakantie is het een beetje puzzelen om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk vrij heeft. Voor de mensen die maar een paar uur in de week werken, moeten op bepaalde tijden aanwezig zijn. Ook hier moet rekening mee gehouden worden, maar dat hoeft verder geen problemen op te leveren.

Door de bezetting goed te regelen is flexwerken BHV geen enkel probleem

Flexwerken BHVFlexwerken BHV hoeft geen enkelprobleem te zijn. Mits het allemaal goed in beeld is gebracht. Je kan natuurlijk ook de oogkleppen ophouden en doen alsof er niets aan de hand is. Het risico dat je hiervoor een boete kan krijgen is dan wel heel erg groot. Bovendien moet je er niet aan denken dat er iets binnen jouw bedrijf gebeurd, waar de hulp van een hulpverlener nodig is. Daarom hebben wij drie groepen gemaakt, die als volgt zijn onderverdeeld:

•   eerste lijn hulpverleners

•   tweede lijn hulpverleners

•   niet hulpverleners(overige medewerkers)

Elke groep heeft een bepaalde taak gekregen mochten zich calamiteiten voordoen. De eerst groep zijn vaste medewerkers die elk jaar een opfriscursus volgen voor de hulpverlening. De tweede groep zijn de zogenaamde ‘zwervende medewerkers’. Omdat zij vaak op andere locaties zijn, vervullen zij daar de taak als hulpverlener. De derde groep zijn alle medewerkers die mee helpen met het ontruimen van een gebouw.